O CAD Dizajn-u

Tvrtku CAD Dizajn čine stručni ljudi iz područja konstruiranja i izrade alata za plastično brizganje.
Više od 8 godina iskustva u struci, siguran su put uspjehu. U svome radu koristimo programski paket SolidWorks, a imamo iskustva i s programskim paketom Catia. Naše konstrukcije prilagođene su tehnološkom parku kupca. Timski rad stručnjaka jamstvo je da ispoštovamo dogovoreni terminski plan i rok izrade konstrukcije.

O osnivaču tvrtke

Krunoslav Dubić, mag.ing.mech.

Unosi u tvrtku svoje bogato znanje i iskustva iz proizvodnih tehnologija i poznavanja CAM-a. Prije izrade konstrukcije, prouči kupčev tehnološki strojni park i konstrukciju prilagodi njegovoj specifiki.

Konstruiranje

Izrada konstrukcija alata srž je naše ponude.

Izrađujemo konstrukcije alata za automobilsku industriju, industriju kućanskih aparata, tehničke proizvode, industrijsku ambalažu i dr.

 

Posebnu pažnju posvećujemo najsuvremenijim tehnološkim rješenjima u fazi koncipiranja alata. Pratimo najnovije smjernice u izradi alata i implementiramo ih u naše konstrukcije.

Device Frame

Kalkulacije

Jedini na tržištu nudimo savjetovanje iz područja izrade kalkulacija i izradu kalkulacija za alate za plastično brizganje. Na području izrade koncepata i kalkulacija imamo iskustvo s više od 500 alata. Imamo vlastitu bazu podataka i programe za izradu kalkulacija.

Usluge

Uz konstruiranje, također nudimo i podršku u procesu koncipiranja i procesu izrade alata:

  • izradu koncepta, DFM analize, Moldflow simulacije
  • termografiju, analize i prijedloge za poboljšanje postojećeg stanja alata
  • konstruiranje elektroda i izradu nacrta za elektrode
  • pripremu za žičnu eroziju, tokarenje i glodanje
  • izradu kompletne 2D tehničke dokumentacije
  • izradu preciznih sastavnica s popisom dobavljača
  • bojanje tolerancija na 3D modelima kao alternativa za 2D crteže
  • izradu priručnika za rukovanje i održavanje alata, tehničkih propisa za alate, itd.

Savjetovanje

Nudimo razne savjete vezane uz odabir dobavljača standardnih elemenata, dobavljača toplokanalnih sustava, materijala i usluga kao što su kaljenje, lokalno lasersko kaljenje, nitriranje, kromiranje, posebne PVD prevlake, itd. Predlažemo najprikladniju tehnološku obradu dijelova alata i po potrebi organiziramo kooperaciju određenih tehnoloških operacija. S već provjerenim kooperantima nudimo precizne Moldflow analize koje su neophodne u fazi izrade koncepta alata. Kroz koperaciju također nudimo i DLMS – lasersko sinteriranje konformno hlađenih dijelova alata.

Termografija

Nudimo kompletne usluge na području termografije s namjenskom termokamerom FLIR.

Koristeći vlastitu FLIR termokameru, analiziramo postojeće stanje proizvoda, prije svega u proizvodnji već postojećih alata. Utvrđujemo kritična mjesta koja negativno utječu na kvalitetu proizvoda i vrijeme ciklusa.

Pomoću naprednih tehnologija poboljšavamo temperiranje na ciljanim mjestima alata, čime se poboljšava kvaliteta novoga alata. Analiziramo djelovanje toplokanalnog i uljevnog sustava na postojećim alatima i savjetujemo o mjerama za smanjenje vremena ciklusa.